A càrrec de Sílvia Panisello. Amb motiu del Tortosa English Festival